Aktualności

Rezolucja do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, do Senatu RP, Prezydenta RP oraz Rady Ministrów RP

20.01.2012
                                                            Projekt Grupy Radnych
                                                            Druk nr ………………

Rezolucja
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
do Senatu RP, Prezydenta RP oraz Rady Ministrów RP

w sprawie zapewnienia służbie zdrowia, w tym farmaceutom,
warunków wykonywania ich misji
na poziomie gwarantującym ubezpieczonym pacjentom
dostęp do leków i świadczeń zdrowotnych możliwie najwyższej jakości.
Rada Miasta Krakowa wzywa wszystkich Parlamentarzystów Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta RP oraz przedstawicieli polskiego Rządu do podjęcia działań zmierzających do zapewnienia lekarzom i farmaceutom warunków funkcjonowania gwarantujących ubezpieczonym pacjentom równy dostęp do świadczeń zdrowotnych możliwie najwyższej jakości.
Niepokój środowisk lekarskich i farmaceutycznych wywołany ostatnimi zmianami w prawodawstwie RP powoduje, że polscy pacjenci coraz częściej pozbawieni są dostępu do konstytucyjnie zagwarantowanych im świadczeń zdrowotnych. Zapisy artykułu 68 pkt. 2 i 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapewniają pacjentom równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
Wydaje się ponadto niedopuszczalnym używanie mechanizmów prawnych do cedowania oczywistych obowiązków administracji publicznej na grupy zawodowe. Tym bardziej ważne jest to w sytuacji, gdy przyjęte rozwiązanie skutkuje dla dużej grupy obywateli powszechnym
pogorszeniem jakości życia poprzez ograniczenie dostępu do leków oraz ograniczeniem bezpieczeństwa wykonywania pracy wybranej grupie zawodowej.
Rada Miasta Krakowa apeluje o dokonanie niezbędnych zmian w polskim prawodawstwie po uprzednim przeprowadzeniu możliwie jak najszerszych konsultacji z organizacjami zrzeszającymi pacjentów, lekarzy i farmaceutów.

Marcin Szymański
Włodzimierz Pietrus
Krzysztof Durek
Barbara Nowak
Bolesław Kosior
Stanisław Rachwał
Edward Porębski
Adam Kalita
Ryszard Kapuściński
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość