Prawo samorządowe

Nowe zadania dla samorządów

Marszałkowie województw i samorządy powiatowe uzyskają część kompetencji wojewodów, m.in. nadzór nad ochotniczymi hufcami pracy

Projekt ustawy wprowadzającej zmiany w przepisach o organizacji i podziale zadań administracji publicznej został wczoraj przyjęty przez rząd.

Zawiera on przepisy, na podstawie których samorząd województwa i powiatowy przejmą część kompetencji i zadań wykonywanych obecnie przez wojewodów. Dotyczy to m.in. przekazania nadzoru nad ośrodkami doradztwa rolniczego. Ponadto projekt zakłada przeniesienie z zarządu województwa na marszałka uprawnień do wydawania decyzji administracyjnych, a także niektórych uprawnień kontrolnych.

Propozycje zmian pozytywnie ocenia prof. Michał Kulesza. Wskazuje on na potrzebę decentralizacji państwa i wprowadzenia jasnego, czytelnego podziału kompetencji.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2009 r.