Wywiady i opinie

Komentarz ws. likwidacji Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie

Agencja Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Koninie, zajmująca się między innymi pozyskiwaniem pomocy finansowej ze środków unijnych, ma zostać wchłonięta przez Wojewódzką Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wcześniej z Konina do Poznania przeniesione zostały oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz dyrekcja okręgu Telekomunikacji Polskiej.

Stanowisko radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Andrzeja Grzeszczaka

Z wielkim oburzeniem i niepokojem przyjmuję pomysł Zarządu Województwa Wielkopolskiego likwidacji Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie. Likwidacja agencji jest kolejnym przykładem marginalizowania roli subregionu konińskiego i odejściem od zrównoważonego programu rozwoju Wielkopolski.

Decyzję tą odbieram jako szukanie lukratywnych etatów dla partyjnego aktywu PO-PSL w Poznaniu z jednoczesnym zwiększeniem bezrobocia w regionie konińskim.

Agencja Rozwoju Regionalnego należy do najlepiej funkcjonujących w kraju i od 16 lat efektywnie pomaga wielkopolskim przedsiębiorcom i samorządom w pozyskaniu środków z UE.

Jestem przekonany, że pozostawienie Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie gwarantuje dobrą i owocną pracę agencji na rzecz Województwa Wielkopolskiego.

Komentarz wiceprezesa Zarządu Okręgowego Okręgu Konin posła Adama Hofmana

To bardzo zły pomysł. Tego typu decyzja dla miasta takiego jak Konin, który stracił na znaczeniu tracąc województwo, które ma świetną komunikację z Poznaniem, lecz tego nie wykorzystuje, jest niekorzystna. Odbieranie kolejnej instytucji, która może nie za sprawnie, ale mimo wszystko, działa na rzecz promocji tego dużego miasta z silnie rozwiniętym przemysłem, jest ze strony Platformy Obywatelskiej działaniem skrajnie nieodpowiedzialnym. Co więcej, wojewodą jest osoba związana z Koninem, pojawia się więc pytanie, jak można strzelać do własnego dziecka.