Aktualności

Stanowisko Konferencji Samorząd terytorialny w Polsce- szanse i zagrożenia

27.01.2012

STANOWISKO KONFERENCJI

Uczestnicy konferencji samorządowej, organizowanej przez Klub Parlamentarny ,,Prawo i Sprawiedliwość”, w dniu 10 stycznia 2011 roku przedstawili problemy i zagrożenia związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w Polsce.

Po przeprowadzonej dyskusji przyjęto następujące postulaty:

1)    przywrócenie zasad rekompensowania ubytków finansowych w dochodach własnych JST, które są rezultatem zmian prawnych;
2)    zabezpieczenie pokrycia kosztów funkcjonowania oświaty;
3)    Ujecie w subwencji oświatowej wydatków ponoszonych na prowadzenie przedszkoli i oddziałów zerowych;
4)    Wprowadzenie zwrotu VAT od prowadzonych inwestycji przez JST z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne;
5)    Zmiana mechanizmu przyznawania subwencji wyrównawczej, która powinna uwzględniać nie tylko nierówny rozkład dochodów JST, ale tajdze zróżnicowane koszty realizacji zadań;
6)    Przekazywanie nowych zadań w sposób prawnie uporządkowany, uwzględniający rzetelną wycenę kosztów zadania i pełnego ich pokrycia oraz określenie standardów realizacji zadań;
7)    Ustalenie zasad reguły wydatkowej z samorządami i odsunięcie jej wprowadzenia w czasie;
8)    Procedura ograniczenia deficytu powinna uwzględniać możliwość rozwoju JST, w tym realizację projektów z udziałem środków unijnych;
9)    Nadanie organizacjom samorządowym uprawnienia do wniesienia skargi konstytucyjnej w zakresie zadań JST.