Aktualności

Klub Radnych w Kietrzu.

29.08.2012
Po 2 latach od wyborów powstał Klub Radnych w Kietrzu, woj. opolskie.
 Na przełomie lipca i sierpnia został utworzony Klub Radnych w Kietrzu. Stało się to dopiero po dwóch latach od wyborów, ale sytuacja ta spowodowana była zapisami w statucie, które mówią, że aby utworzyć Klub potrzebnych jest 5 radnych . W skład Klubu weszli samorządowcy wybrani z ramienia partii Prawo i Sprawiedliwość oraz startujący z listy burmistrza członek PSL-u.