Aktualności

Skarga Radnych PiS w Lublinie.

11.01.2013
W dniu 10 stycznia 2013 r. radny Sylwester Tułajew wraz z grupą radnych PiS  złożyli skargę do Wojewody Lubelskiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej na tzw. „uchwałę śmieciową” (uchwałę nr 659/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty). Oczekują, że Wojewoda Lubelski w trybie nadzorczym unieważni podjętą uchwałę. Podczas grudniowej sesji radni PO i WL przegłosowali wniosek prezydenta Krzysztofa Żuka (PO) wprowadzający metodę naliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych od gospodarstwa domowego. Miesięczne stawki ustalono na poziomie 32 zł za śmieci posortowane i 44 zł za niesortowane. Opłaty wejdą w życie od 1 lipca 2013 r. Dziś np. średnia miesięczna opłata za osobę w SM Czechów wynosi 5,31 zł.
W załączniku treść skargo złożonych przez radnych PiS d Wojewody Lubelskiego.

Materiały do pobrania

skarga.pdf