Aktualności

Zaproszenie na Debatę Rolną

01.02.2013

ZESPÓŁ ROLNY PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI
ZESPÓŁ DS. POLITYKI ROZWOJU KP PIS

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam do udziału w Debatach Rolnych Prawa i Sprawiedliwości. Celem debat jest ocena aktualności programu rolnego PiS, wypracowanie nowych rozwiązań wynikających z aktualnej sytuacji gospodarczej z uwzględnieniem programów i pakietów legislacyjnych dotyczących Nowej Perspektywy Finansowej, polityki spójności oraz wspólnej polityki rolnej.
Pierwsza Debata Rolna odbędzie się 5 lutego 2013r. (wtorek) o godzinie 15.00 w sali 118 gmachu Sejmu RP, Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8.
Planowany przebieg:
15.00 – otwarcie
15.10 – referaty wprowadzające:
1.    Program Rolny PiS, dokumenty programowe UE i rządu polskiego szansą rozwoju polskiej wsi -  Krzysztof Jurgiel
2.    Informacja na temat kierunków rozwoju obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem źródeł finansowania (w szczególności Polityki Spójności), - Krzysztof Ardanowski.
3.    Utrzymanie żywotności gospodarczej i społecznej obszarów wiejskich - Krzysztof Ardanowski.
15.50 – dyskusja z udziałem uczestników
17.30 – podsumowanie
Zgłoszenia do udziału w Debacie Rolnej prosimy kierować na adres e-mail: asotek.kp-pis@kluby.sejm.pl lub fax 22 694 26 47 na formularzu stanowiącym załącznik do zaproszenia.

Szczegółowe informacje: Krzysztof Jurgiel – 601 951 394,Krzysztof Jurgiel
Przewodniczący Zespołu Rolnego PiS

W załączniku karta zgłoszenia na debatę.

Materiały do pobrania

karta_zgloszenia_debata_rolna.doc