Prawo samorządowe

Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”