Wywiady i opinie

Rozmowa z prezesem Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Ryszardem Ciźlą

W jakich nastrojach obchodzone będzie w tym roku Święto Plonów w regionie świętokrzyskim?

Ryszard Ciźla: W porównaniu z rokiem ubiegłym urodzaj zbóż, szczególnie ozimych, jest nieco lepszy. Jeżeli zaś chodzi o zboża jare, jak informują rolnicy, w niektórych zakątkach naszego województwa zbiór może być nawet gorszy. Miała na to oczywiście wpływ wiosenna susza w wyniku której rośliny wschodziły gorzej. Uogólniając; zbiory zbóż będą nieco wyższe, niż tzw. średnia wieloletnia. Podobnie jest zresztą w całym kraju; szacuje się, że plon będzie o około 20 proc. wyższy niż w ubiegłym roku.

Skąd zatem biorą się te niepokojące pogłoski mówiące jakoby cena pieczywa miała wzrosnąć nawet o 50 proc...?

R.C.: Takie zapowiedzi słyszymy z wielu stron, choć nie są one w żaden sposób merytorycznie uzasadnione. Z drugiej strony okazuje się, że w innych krajach europejskich, szczególnie południowych, wystąpiła duża susza, która spowodowała znaczący spadek plonów. Jakby tych nieszczęść było mało na północy Niemiec i w Wielkiej Brytanii wystąpiły powodzie. Z tych m.in. względów popyt na polskie zboże jest i będzie bardzo duży; nie tylko z powodu niedoborów za granicą, ale także dlatego, że jest ono zwyczajnie lepsze i zdrowsze, niż to produkowane w krajach o szczególnie rozwiniętej technologii uprawy.

Inną zupełnie sprawą są zapowiedzi o radykalnej podwyżce cen produktów zbożowych, głównie pieczywa. Są one o tyle niezrozumiałe i niepokojące, iż na cenę gotowego chleba składa się jedynie w 15 proc. koszt zboża, z którego jest on produkowany. Kiedy np. za bochenek chleba płacimy 2 złote, oznacza to tyle, że koszt zboża w tym bochenku, to tylko 30 groszy…

Zatem pozostaje nam jedynie mieć nadzieję, że te trwożliwe prognozy się nie sprawdzą. Wróćmy do dożynek…

R.C.: No właśnie. Dożynki to jedno z najwspanialszych wydarzeń w pracowitym roku każdego rolnika! To dzień podsumowań, ocen, a przede wszystkim radości, którą przynosi zebrany plon. Dożynki to także czas wyróżnienia tych rolników, którzy prowadzą swoje gospodarstwa najlepiej. Tak będzie również podczas tegorocznych wojewódzkich obchodów Święta Plonów. Zgodnie z wieloletnią tradycją ogłosimy zwycięzcę w konkursie na najpiękniejszą, bezpieczną i przyjazną środowisku zagrodę, a także wręczane będą odznaczenia państwowe. Jest to szczególnie ważne wydarzenie, ponieważ okazuje się, że w naszym województwie są gospodarstwa na bardzo wysokim poziomie; nie będzie przesadą, jeśli powiem, że niektóre z nich biją na głowę średni europejski poziom.

Dziękujemy za rozmowę.

R.C.: Dziękuję bardzo.