Wywiady i opinie

Rozmowa z Minister Rozwoju Regionalnego Grażyną Gęsicką

Tomasz Przybyszewski: Czego osoby niepełnosprawne oraz działające na ich rzecz organizacje mogą się spodziewać po funduszach unijnych w nowym etapie programowania na lata 2007–2013?

Grażyna Gęsicka: Po pierwsze, będzie znacznie więcej środków niż obecnie. Po drugie zaś, jest to kolejny już etap programowania. Mamy za sobą co najmniej trzy lata doświadczeń. Niektóre z nich są negatywne, zatem wiemy już, jakich błędów nie należy powtarzać. Jest też jednak bardzo dużo dobrych projektów, które należałoby nagłośnić, by organizacje pozarządowe wykorzystywały te dobre wzorce. Jednocześnie bardzo byśmy nie chcieli, żeby Europejski Fundusz Społeczny kojarzył się ze standardowymi szkoleniami czy banalnymi, powierzchownymi działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych. Chcemy zróżnicować działania i projekty, by odpowiadały na potrzeby rozmaitych niepełnosprawności. Zestaw działań powinien być bardzo zróżnicowany i niesztampowy.

T.P.: Kto będzie mógł aplikować po unijne pieniądze?

G.G.: W okresie programowania, w który weszliśmy, nie stawiamy w gruncie rzeczy żadnych barier przed beneficjentami. Oznacza to, że nie określamy, kto może realizować projekt, lecz jakimi cechami powinien się charakteryzować występujący o pieniądze. Nie mówimy więc, że mogą to być tylko organizacje pozarządowe. Aplikować o te pieniądze może każdy, kto ma doświadczenie w zajmowaniu się jakąś grupą niepełnosprawnych. Może to być szkoła, może być też instytucja, która na pierwszy rzut oka nie kojarzy nam się z niepełnosprawnymi, ale wiadomo, że jest w niej osoba, która od lat się nimi zajmuje.

T.P.: Jakie środki są przeznaczone na pomoc osobom niepełnosprawnym?

G.G.: W nowej perspektywie finansowej 2007–2013 w Polsce będą realizowane projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości około 11 mld euro. Myślę, że na rzecz osób niepełnosprawnych może być do wykorzystania ponad 3 mld euro. Chcielibyśmy, by osoby te były wspierane w możliwie wszystkich wymiarach: edukacji, rynku pracy, integracji społecznej, uczestnictwa w kulturze itd. Działania na rzecz tych osób będą się odbywały zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie regionalnym. Znaczna część tego programu będzie bowiem zdecentralizowana i na mocy porozumienia pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i samorządami województw realizowana bezpośrednio w regionach.

T.P.: Dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem była Minister Rozwoju Regionalnego Grażyna Gęsicka.

G.G.: Dziękuję bardzo.