Wywiady i opinie

Wystąpienie Wojciecha Kudelskiego - prezydenta Siedlec podczas spotkania kierownictwa PiS z samorządowcami

Prezydent Siedlec Wojciech Kudelski w swoim krótkim wystąpieniu podkreślił fakt, że blokowanie list przy okazji wyborów samorządowych (wspólne listy np. z LPR, Samoobroną) było poważnym błędem, który nie pozostał bez wpływu na wynik wyborów. Według prezydenta Kudelskiego, odmienny scenariusz zaowocowałby lepszym wynikiem. Prezydent Siedlec podkreślił znaczenie, jakie miała aktywność polityków (posłów i senatorów) Prawa i Sprawiedliwości, których zaangażowanie w kampanię samorządową - m.in. w Siedlcach - było w ocenie prezydenta Kudelskiego bardzo duże i widoczne. Fakt ten miał przełożenie na bardzo dobry wynik wyborczy w okręgu siedleckim. Prezydent Kudelski podkreślił, że obszary wschodnie kraju oraz ich mieszkańcy zawsze deklarują wysokie poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości.