Wywiady i opinie

Komentarz Barbary Wierzbickiej - pełnomocnika partii Prawo i Sprawiedliwość w powiecie augustowskim - nt. starosty Franciszka Wiśniewskiego

W 2006 r. w wyborach samorządowych na liście KW PiS do Rady Powiatu w Augustowie znalazł się pan Franciszek Wiśniewski. Pan Wiśniewski, który ubiegał się o mandat radnego otrzymał 588 głosów, co zapewniło mu miejsce w radzie powiatu. W całym powiecie PiS otrzymało w sumie 7 mandatów, co było najlepszym wynikiem spośród wszystkich komitetów.

W trakcie negocjacji koalicyjnych radny Franciszek Wiśniewski rozbił klub KW PiS „wyciągając” z niego 4 radnych i dzięki zbudowanej kosztem radnych klubu PiS większości zdołał objąć stanowisko starosty augustowskiego. Funkcję wicestarosty powiatu augustowskiego powierzył Jarosławowi Szlaszyńskiemu radnemu KW Platformy Obywatelskiej RP. Do zarządu powiatu weszli panowie: Adam Leszek Medykiewicz (KWW Samorząd Ziemi Augustowskiej), Witold Naumowicz (KWW APS) oraz Zbigniew Szymański (KWW Samorząd Ziemi Augustowskiej).

W ten właśnie sposób, dzięki działaniom skierowanym przeciwko radnym z ramienia PiS, dzięki niezrozumiałemu dla nas, ale i dla innych ludzi - również wielu wyborców - pan Franciszek Wiśniewski został starostą, natomiast w skład Zarządu Powiatu wraz z wicestarostą weszli radni z KW PO RP i KWW Samorząd Ziemi Augustowskiej, a nie jak mógłby wskazywać zdrowy rozsądek radni PiS.

Oceniam postawę pana Franciszka Wiśniewskiego jako NIEETYCZNĄ i NIEGODNĄ, pozbawioną zasady honoru, godzącą w wartości wyznawane przez zwolenników partii Prawo i Sprawiedliwość, Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego, tj. solidarność, sprawiedliwość, prawość, uczciwość, lojalność oraz godność - w życiu społecznym i politycznym.

Barbara Wierzbicka

Pełnomocnik PiS
Powiat Augustowski