Wywiady i opinie

Komentarz Ireneusza Słomy - wicestarosty powiatu wrocławskiego

Czas spędzony w dniach 23–25 czerwca 2008r. na poznawaniu organizacji i funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, w tym w szczególności spotkanie z Posłem Szymańskim, dostarczyło uczestnikom wizyty, zarówno Polakom jak i Ukraińcom, wielu niezapomnianych wrażeń.

Omawiane na spotkaniu z eurodeputowanym zjawiska zachodzące w Unii Europejskiej oraz mechanizmy podejmowania decyzji w Parlamencie Europejskim, pozwoliły nam wszystkim lepiej zrozumieć fakty, o których często wiemy jedynie z suchych bądź nieobiektywnych doniesień medialnych. Dyskusja zapoczątkowana na tym spotkaniu miała swój dalszy ciąg w drodze powrotnej do Polski co świadczy to o dużej wadze poruszanych problemów oraz zainteresowaniu nimi uczestników wizyty. Z wypowiedzi naszych ukraińskich partnerów wynikało, że ich przekonanie o konieczności kontynuowania demokratycznych przemian, znacznie się wzmocniło po tej wizycie.

Wierzę, że dla dalszej współpracy Powiatu Wrocławskiego i Rejonu
Żytomirskiego na Ukrainie, wizyta w Brukseli otworzyła nowe perspektywy, które już wkrótce znajdą wyraz w konkretnych, wspólnych projektach.

/ - / Ireneusz Słoma
wicestarosta powiatu wrocławskiego