Wywiady i opinie

Stefania Biernat: stop złodziejskiej strefie parkowania

Stefania Biernat: stop złodziejskiej strefie parkowania
W Szczecinie obowiązują najdroższe abonamenty dla mieszkańców strefy płatnego parkowania. Zostały one uchwalone na wniosek prezydenta Piotra Krzystka (PO). Na najbliższej sesji rady miasta radni zajmą się przygotowanym przez Krzystka projektem uchwały zmieniającym zasady strefy płatnego parkowania, który zakłada m.in. obniżkę cen parkowania dla mieszkańców strefy.

Swoją propozycję zmiany stawek przygotowało także Prawo i Sprawiedliwość.

Komentarz radnej Rady Miasta Szczecina Stefanii Biernat

Dotychczas obowiązujące zasady strefy płatnego parkowania wprowadzone przez Prezydenta Krzystka z Platformy Obywatelskiej są nieczytelne dla mieszkańców i powodują duże zamieszanie. Doświadczenie pokazuje, że ludzie mają duże problemy z wprowadzonym podziałem na podstrefy. Podstrefy stanowią niepotrzebny problem dla mieszkańców, są jedynie zbędnym utrudnieniem.

Strefa jest zdecydowanie zbyt duża. Prawo i Sprawiedliwość będzie domagało się znacznego ograniczenia obszaru strefy. Obecne rozwiązania nie wymuszają rotacji samochodów, jedynie utrudniają życie mieszkańcom. Założenie Prezydenta zostało negatywnie zweryfikowane przez praktykę dnia codziennego.

Wprowadzone przez PO opłaty za parkowanie w strefie są skandaliczne. Wzrost o ok. 300 proc. opłat za abonamenty jest rzeczą niespotykaną i bulwersującą. Prezydent Krzystek powinien się wytłumaczyć i rozliczyć z tych pieniędzy. Chcemy poznać szczegółowo, na co te pieniądze zostały wydane. Szczecinianie muszą wiedzieć, na co wydawane są ich pieniądze, bo chyba nikt nie uwierzy prezydentowi Krzystkowi na słowo, że pieniądze ze strefy wydawane są na poprawę stanu szczecińskich dróg. Będziemy domagać się przedstawienia dokumentów. Wprowadzono dodatkowe daniny, ukryte podatki, które uderzają mieszkańców po kieszeni. Jak to się ma do tego, co Platforma mówiła przed wyborami o zmniejszaniu podatków?

Prawo i Sprawiedliwość na najbliższej sesji rady miasta złoży projekt uchwały w sprawie nowej organizacji strefy. Nasz projekt zmian był szeroko konsultowany społecznie. Założeniem projektu PiS jest maksymalne uproszczenie strefy poprzez likwidację podstref, radykalne zmniejszenie opłat (strefa w Szczecinie należy do najdroższych w kraju), a także ograniczenie obszaru strefy do ścisłego centrum, a także najważniejszych urzędów. Mieszkańcy Szczecina nie chcą strefy w takim kształcie. Prawo i Sprawiedliwość realizuje interesy zwykłych mieszkańców, dlatego będziemy zdecydowanie walczyć o zniesienie utrudniających życie szczecinianom przepisów.