Wywiady i opinie

Wystąpienie Starosty Powiatu Białogardzkiego na Konwencji Samorządowej PiS

Nazywam się Krzysztof Bagiński. Mam 43 lata. Z wykształcenia jestem pedagogiem. Skończyłem także studia podyplomowe z prawa administracyjnego oraz z zarządzania oświatą. Reprezentuję Powiat Białogardzki z Województwa Zachodniopomorskiego, w którym to nieprzerwalnie pracuję od ponad ośmiu lat. W pierwszej kadencji sprawowałem funkcję Wicestarosty Białogardzkiego, a od listopada 2002 roku jestem Starostą Białogardzkim, sprawując jednocześnie mandat radnego powiatowego.

Start w ubiegłorocznych wyborach samorządowych był dla mnie i dla moich przyjaciół z Prawa i Sprawiedliwości kolejnym egzaminem z realizacji wyborczych obietnic sprzed czterech lat. Dzięki skutecznie prowadzonej polityce proinwestycyjnej i prospołecznej zarówno mieszkańcy Powiatu Białogardzkiego, jak i wybrani przez nich radni powiatowi postanowili mi oraz mojemu zastępcy Tomaszowi Hyndzie, również członkowi Prawa i Sprawiedliwości, powierzyć zarządzanie Powiatem w obecnej kadencji. Nadmienię, że sukces wyborczy PiS-u w wyborach samorządowych w naszym powiecie to także wybór członków naszej partii na wójta wiejskiej gminy Białogard, burmistrza Białogardu i jego zastępcy. Do niedawna nasz teren był „enklawą lewicy”. Tym bardziej owy sukces jest godny zauważenia. Ważnym elementem tego sukcesu była wizyta w czasie kampanii wyborczej prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Uzmysłowiła nam ona jak ważna jest aktywność czołowych przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości w terenie.

Rozpoczynając pracę w Powiecie Białogardzkim naszym głównym założeniem było sprawić, aby jego mieszkańcy rozumieli, akceptowali i uczestniczyli w działaniach lokalnych władz. W tym celu konieczne było ustalenie przejrzystych celów polityki lokalnej, sposobów jej realizacji, procedur i poszczególnych decyzji. Jedną z pierwszych zmian wprowadzonych w administracji naszego Powiatu było przekazanie realizacji niektórych zadań organizacjom pozarządowym. W ten sposób powierzono lokalnemu stowarzyszeniu prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie oraz przekazano prowadzanie placówki opiekuńczo–wychowawczej. Powiat Białogardzki został także członkiem Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno–Gospodarczych w Białogardzie, które wspiera lokalnych przedsiębiorców poprzez Biuro Promocji Przedsiębiorczości, Fundusz Poręczeń Kredytowych oraz Inkubator Przedsiębiorczości. W tym roku dzięki ścisłej współpracy samorządów zrzeszonych w Stowarzyszeniu w Białogardzie powstanie Inkubator Technologiczny, a na terenie Powiatu kilka hal produkcyjnych w ramach Specjalnej Strefy Inwestycyjnej. Mając na uwadze rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz możliwość promocji ich towarów i usług na rynku niemieckim, utworzyliśmy Powiatowy Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości. Wszystkie te działania mają na celu maksymalne ograniczenie biurokracji oraz możliwość skorzystania z profesjonalnego doradztwa przy uruchamianiu i prowadzeniu działalności gospodarczej na naszym terenie. Jest to bardzo ważne, gdyż Powiat Białogardzki charakteryzuje się wysoką stopą bezrobocia wynikającą z jego „popegeerowskiego” charakteru.

Realizacja wielu zadań nie jest możliwa bez pomocy organów administracji rządowej. Szczególną rolę dla Powiatu Białogardzkiego odgrywa współpraca z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego przy realizacji wieloletniej inwestycji centralnej pod nazwą „Przebudowa i modernizacja szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji w Białogardzie”. Efektem tego jest wznowienie w 2007 r. finansowania dalszej realizacji inwestycji, a tym samym zwiększenie liczby łóżek rehabilitacyjnych.

Rezultaty dobrej współpracy z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie są najbardziej widoczne na płaszczyźnie opieki nad dzieckiem i rodziną, osobami starszymi czy też osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Powiat Białogardzki prowadzi jako zadanie zlecone przez administrację rządową ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Aktywny udział w programach realizowanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pozwolił nam na modernizację i osiągnięcie wymaganych standardów w placówce opiekuńczo–wychowawczej w Białogardzie, a także na restrukturyzację tej placówki z rozszerzeniem oferowanych w niej usług.

Przykładem dobrej współpracy z administracją rządową jest również realizacja w ostatnich latach wielu programów i inwestycji przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki tym środkom finansowym wyremontowano zabytkowe piwnice dla potrzeb Centrum Rehabilitacyjno–Kulturalnego w Białogardzie oraz dostosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych salę sportową przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie. Powiat Białogardzki, biorąc aktywny udział w programach realizowanych przez Fundusz, udziela wsparcia osobom niepełnosprawnym na polu społecznym i zawodowym. Tylko w ubiegłym roku realizowaliśmy na naszym terenie projekty we wszystkich czterech obszarach Programu Wyrównywania Różnic Między Reginami oraz dwa projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej współfinansowane środkami PFRON i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na terenie Powiatu Białogardzkiego współpraca samorządowców reprezentujących Prawo i Sprawiedliwość już przyniosła wymierne rezultaty dla jego mieszkańców. Najlepszym dowodem na to jest fakt, iż w 2005 roku Powiat Białogardzki znalazł się na trzecim miejscu w rankingu dwutygodnika „Wspólnota” wśród powiatów ziemskich inwestujących najwięcej w przeliczeniu na mieszkańca, a kierowane przez naszych partyjnych kolegów z PiS miasto Białogard jest w województwie zachodniopomorskim liderem w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.

Od początku powołania do życia samorządu Powiatu Białogardzkiego, czyli od 1998 roku dzięki głosom naszych Wyborców wzięliśmy na siebie odpowiedzialność za sprawy jego mieszkańców. Podjęliśmy się tego trudnego zadania na fundamentach prawa i sprawiedliwości. Podejmując się tego wyzwania posiadaliśmy konkretne propozycje i rozwiązania. Byliśmy dobrze przygotowani, a naszym głównym celem było być bliżej ludzi i bliżej ich problemów. Tylko w taki sposób można skutecznie rządzić i realizować złożone przed wyborami obietnice. Dziś politycy związani z Prawem i Sprawiedliwością, już trzecią kadencję zarządzają Powiatem Białogardzkim. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz wsparciu ze strony władz partii jesteśmy skuteczni.

Jestem przekonany, że dzisiejsze spotkanie przyniesie wiele pozytywnych efektów. Oprócz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zarządzaniu polskimi samorządami, będzie to przede wszystkim rozwijanie współpracy samorządowców Prawa i Sprawiedliwości z korzyścią dla wszystkich Polaków.