Wywiady i opinie

Wystąpienie Prezydenta Miasta Radomia na Konwencji Samorządowej PiS

Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie powitać Państwa w 230 tys. mieście Radomiu, mieście Królewskim, mieście rządzonym dzięki zaufaniu Radomian przez Prawo i Sprawiedliwość.

Miasto moje w swej bogatej historii przechodziło liczne wzloty i upadki. Druga połowa ubiegłego wieku zapisała się dla niego raczej niekorzystnie. Pamiętny Czerwiec’76, represje na mieszkańcach, upadek przemysłu stanowiącego główne źródło zatrudnienia dla Radomian, wreszcie utratę statusu miasta wojewódzkiego – wszystko to w połączeniu z nieskutecznym dotąd samorządem spowodowało ogromne problemy społeczne, niezadowolenie i sięgające 30 proc. bezrobocie. Ludzie w Radomiu potrzebują zmian i my te zmiany wprowadzamy.

Ostatnie wybory samorządowe pokazały, że Radom potrzebuje zmiany jakości i stylu rządzenia. Potrzebuje prezydenta mającego jasną wizję wyjścia z kryzysu i czytelny program wyborczy.

Radomianie znaleźli takiego prezydenta w Prawie i Sprawiedliwości. Tym samym jestem prezydentem największego w Polsce miasta rządzonego przez Prawo i Sprawiedliwość. W pracy tej mam wsparcie koleżanek i kolegów radnych miejskich z listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości.

Radom ma PiS-owskiego prezydenta i połowę głosów w radzie miasta. Myślę, że możemy być przykładem na to, że ciężką pracą i właściwym, wychodzącym naprzeciw społecznym oczekiwaniom programem wyborczym można uzyskać zaufanie mieszkańców i osiągnąć dobry wynik.

Radomianie zaufali naszym planom i receptom na wyprowadzenie miasta z zapaści. Zaufali nam, a my tego zaufania nie zawiedziemy. Zmieniamy Radom na lepsze i tym samym zmieniamy Polskę na lepsze.

Już 8 miesięcy PiS rządzi i realizuje program wyborczy w Radomiu. Zdając sobie sprawę, jak ważną dla rozwoju miasta jest infrastruktura i inwestycje, postanowiliśmy zwiększyć wydatki inwestycyjne do ponad 100 mln. zł. Planujemy i już zaczęliśmy realizować liczne remonty dróg na terenie miasta, budowę nowych dróg, przystąpiliśmy do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla ok. 30 proc. miasta (do obecnych 7 proc.), wprowadziliśmy ulgi podatkowe dla inwestorów. Zamierzamy wreszcie rewitalizować zdegradowane tereny w mieście, w tym stare miasto.

Mamy już gotowy Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Radomia na okres 2007–2013. Rozpoczęliśmy przygotowania do budowy szkoły muzycznej w Radomiu, amfiteatru, muzeum AK oraz kompleksu sportowego ze stadionem piłkarskim na ponad 15 tys. miejsc. Ma to dla nas ogromne znaczenie szczególnie w kontekście Euro 2012. Liczymy również na szybki remont linii kolejowej Kraków–Warszawa, budowę obwodnicy zachodniej Radomia oraz uruchomienie cywilnego portu lotniczego na bazie istniejącego lotniska wojskowego.

W naszej ciężkiej pracy na rzecz Radomia i kraju liczymy na wsparcie naszych kolegów z rządu. Liczymy na wsparcie Pana premiera, ministrów oraz wojewody. Pracując tu w Radomiu na rzecz tego miasta, pracujemy na pozytywny wizerunek naszej partii w oczach nie tylko mieszkańców tego miasta, ale i całego kraju. Sukces Radomia, największego miasta rządzonego samodzielnie przez Prawo i Sprawiedliwość, będzie sukcesem PiS w całym kraju. Nasza porażka może być z kolei wykorzystana w najbliższych wyborach nie tylko przeciwko nam, tu na miejscu, ale i przeciwko całej partii w skali kraju.

Dlatego też, zdając sobie z tego sprawę pracujemy ciężko, przedkładamy liczne projekty miejskie do poszczególnych ministerstw, Wojewody Mazowieckiego czy marszałka województwa. Tu właśnie liczymy na pomoc naszych kolegów w rządzie. Podnoszony przez nas w kampanii argument mówiący o tym, że PiS rządzący w Radomiu jest w stanie uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów miasta ze strony rządu mam nadzieję, że wkrótce zostanie zrealizowany w większej niż dotychczas skali. Do tej pory pomoc wyglądała i wygląda różnie. Wyjątkowo dobrze współpracuje się nam z Ministerstwem Ochrony Środowiska czy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Cały czas czekamy na przekazanie przez Ministra Obrony Narodowej niezbędnych terenów pod budowę cywilnego portu lotniczego w Radomiu. Tym ostatnio mieszkańcy Radomia bardzo żyją.
Wszystkie te inwestycje z pewnością wyprowadzą Radom na prostą.

Swoją ciężką pracą udowodnimy, że PiS jest właściwą partią na właściwym miejscu sceny politycznej, tu w Radomiu i w całym kraju.