Samorząd

Pomorskie  ›  wybierz powiat:
Zobacz aktualności z tego regionu

Sejmik województwa

nazwisko i imiona
Barzowski Jerzy
Gwiazda Anna Teresa
Jędrzejczak Ryszard Stanisław
Marchlewicz Przemysław Jan
Szajna Marian Czesław
Śliwicki Adam Wojciech
Zwara Piotr Roman