Prawo samorządowe

Nowe zadania dla samorządów

Marszałkowie województw i samorządy powiatowe uzyskają część kompetencji wojewodów, m.in. nadzór nad ochotniczymi hufcami pracyProjekt ustawy wprowadzającej  

Będzie nowy Kodeks cywilny

Trwają intensywne prace nad stworzeniem nowego Kodeksu cywilnego. Jego projekt ma  

Ustawa o pracownikach samorządowych

Ustawa o pracownikach samorządowych  

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2008 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  

Informacja

Informujemy, iż dokumenty znajdujące się jako załączniki na naszej stronie pochodzą z Internetowego Systemu Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu.  

Rozporządzenia dla gmin

Wśród ponad 120 propozycji rozporządzeń, którymi w najbliższym czasie zajmie się MSWiA znajdują się także bezpośrednio dotyczące administracji lokalnej  

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o finansach publicznych

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o finansach publicznych  

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych  

Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych

Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych  
1 2 3 ... 10