Wywiady i opinie

Rozmowa z Agnieszką Górską - radną PiS w Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Agnieszka Górska: Ale pieniądze to nie wszystko - okazało się, że administracja samorządowa jest sprawniejsza niż rządowa, lepiej zna specyfikę prowincji, jest szybsza i wydajniejsza  

Wywiad z Piotrem Pietraszem - radnym miasta Katowice, wiceprzewodniczącym rady miasta

Piotr Pietrasz: Dla mnie jako radnego ze śródmieścia Katowic szczególnie ważna jest sprawa przebudowy rynku, rewitalizacja dworca kolejowego  

Rozmowa z burmistrz miasta Jasła Marią Kurowską

Maria Kurowska: Zmieniliśmy sieć szkół, gdyż utworzone zostały dwa gimnazja i integracyjna szkoła podstawowa, zakupiliśmy stadion sportowy i dofinansowujemy działalność klubów sportowych  

Rozmowa z Wojciechem Kudelskim - prezydentem Siedlec

Wojciech Kudelski: Od kilku lat dofinansowujemy nasze szkoły i to w dużej skali. Budżet miasta to ponad 200 mln zł. Z tego aż 20 mln zł przeznaczamy na dopłatę do subwencji oświatowej  

Słowo Prezydenta Miasta Ostrołęki Janusza Kotowskiego w przededniu inscenizacji „Bitwy pod Ostrołęką 1807 r.”

Słowo Prezydenta Miasta Ostrołęki Janusza Kotowskiego w przededniu inscenizacji „Bitwy pod Ostrołęką 1807 r.”  

Rozmowa z prezesem Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Ryszardem Ciźlą

Ryszard Ciźla: Dożynki to jedno z najwspanialszych wydarzeń w pracowitym roku każdego rolnika! To dzień podsumowań, ocen, a przede wszystkim radości  

Władysław Ortyl: rozwój przygranicza z udziałem partnerów z Niemiec

Na obszarze ponad 38 tys. km kw. samorządy będą mogły wprowadzać w życie projekty służące rozwojowi przygranicznych regionów  

Rozmowa z Maciejem Eckardtem na łamach „Naszego Dziennika”

Maciej Eckardt: Od dawna jestem solą w oku lokalnej lewicy. W zasadzie od chwili, kiedy w naszym województwie powstała  

Rozmowa z wojewodą wielkopolskim na łamach „Naszego Dziennika”

Tadeusz Dziuba: z administracji rządowej w Wielkopolsce staramy się uczynić administrację sprawną, służącą obywatelom  

Wina szefa?

W zdecydowanej większości przypadków przestępstw wykrytych w urzędach albo burmistrz nie był zdolny do kontroli i nadzoru  
1 2 3 4 5 6